• Language:
  • info@nominalplan.com
  • +447376970005

Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirketimin kurulumunda hangi adımları izlemeliyim?

Şirket Kuruluş İşlemleri

✓ 1-Şirketin Kuruluşu, Adres ve Onay İşlemleri
✓ 2-Şirket BankaHesaplarının Açılması
✓ 3-Ofiskiralanması ve Yönetimi
✓ 4-Muhasebe İşlemlerinin Takibi
✓ 5-Sosyal Güvenlik Numarasının (NINo) Başvuru ve Alınması
✓ 6-Müşterilerle Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Süreçlerin Takibi